Donasies

Die Eùgene Marais Stigting onderneem om eendersdenkende individue en instansies te betrek om die doeslstellings van die Stigting te bevorder. Dit sal gedoen word om aan die grootste moontlike gehoor toegang te verleen tot die nalatenskap van Eugène N. Marais.

In die belang van ons kulturele erfenis en die behoefte om die lewe en werk van hierdie merkwaardige Suid-Afrikaner te deel, moet ons staatmaak op u vrygewigheid.

Donasies aan die Stigting…

Die Stigting is ‘n geregistreerde Maatskappy Sonder Winsoogmerk (Reg. Nr.2012/096695/08). Soos alle maatskappye sonder winsoogmerk in Suid-Afrika is onsafhanklik van die regering, korporatiewe instansies en individue vir befondsing. Alledonasies sal aangewend word vir die kategoriëe soos hieronder uiteengesit. Donasies is vrywillig en kan uit enige bedrag bestaan.

As donateur…

Ontvang u ‘n bevestiging van u donasie per e-pos. U kan dan besluit vir watter kategorie u donasie aangewend moet word. U bydraes sal skriftelik bevestig word en met u samewerking bestuur word.

KATEGORIE 1

a. Kantoortoerusting/administrasiefooie

b. Implimentasie van bemarkingsmateriaal

c. Aankoop van kultifakte

KATEGORIE 2

a. Fooie vir sub-kontrakteurs

b. Restourasiekostes: museum

c. Restourasiekostes: koshuise

d. Aankoop van die geboue vir die Stigting

KATEGORIE 3

a. Bemarking/promosionele geleenthede

b. Reis/akkommodasiekostes

c. Salarisse vir permanente werknemers

Indien u enige vrae het of kommentaar wil lewer, kontak ons gerus by francois@eugene-marais.org.za

Indien die kategorie van u keuse te kort skiet aan fondse of ‘n surplus toon sal u verwittig word van hoe en waar u donasies aangewend kan word.

VIR U AANLYN KREDIETKAART BETALING DEUR PAYFAST, KLIK OP DIE H-KNOPPIE

VIR U ELEKTRONIESE OORBETALING – ONS BANKBESONDERHEDE:

NAAM VAN BANKREKENING: Eugène Marais Stigting

BANK/TAK: FNB Paarl

TAKKODE: 200110

REKENING NR.: 62436637039

SODRA U ELEKTRONIESE OORBETALING AFGEHANDEL IS, STUUR ASB. DIE

DEPOSITOBEWYS PER e-POS AAN:

info@eugene-marais.org.za