Missie en visie

Eugene Marais Stigting MissieEugène N Marais, wat al beskryf is as ‘a human community in the person of one man’, se besondere lewe kan in minstens 40 uiteenlopende en fassinerende temas vervat word.

Die Eugène Marais Stigting beywer hom om hierdie skrywer, digter, natuurnavorser, koerantredakteur, regsgeleerde en ‘Wonder-werker’ se lewe en werk op ‘n interaktiewe, praktiese en leersame wyse toeganklik te maak vir die grootste moontlike gehoor. Dit behels veral die bewaring, bekendstelling en bemarking van sy literêre bydraes, in besonder sy natuurwetenskaplike en literêre nalatenskap.

Die daarstel van ‘n moderne, leersame en skeppende omgewing met inagneming van die verskillende temas, sal plaasvind in van die geboue op die terrein van die ou Paarl Public School for Boys op die landgoed van die Zomerlust Gastehuis in die hartjie van die Paarl.

Eugène Marais was van 1884 tot 1887 ‘n leerling van die Paarl Public School for Boys, voorloper van die huidige bekende Hoër Jongenskool Paarl (HJS).

 

 

 

Die Eugène Marais Stigting dra by tot die kulturele landskap deur navor­sing te stimuleer en skakeling te fasiliteer op die terrein van literatuur en wetenskap, in voortsetting van die uitnemende prestasies en nalatenskap van Eugène Marais.

Doelwitte:

 • Om vir die niewinsgewende maatskappy, Eugène Marais Stigting – NPO # 2012/096695/08 –  geld in te samel, te belê en volhoubaar te bestuur in diens van die strategiestelling.
 • Om die oorspronklike terrein van die Paarl Public School for Boys by Rozenfontein Row 1, 2 en 3, waar Eugène Marais van 1884 tot 1887 skoolgegaan het, aan te koop, te restoureer en in te rig vir doeleindes van die Stigting. Dit sal bekendstaan as die Eugène Marais Kampus.
 • Om ‘n besoekpunt vir toeriste te skep deur die voorsiening van ‘n interaktiewe inligtingsentrum oor die lewe, werk en tydgenote van Eugène Marais.
 • Om met verwysing na die nagenoeg 40 temas waarby Eugène Marais betrokke was,
  • toepaslike, winsgewende projekte op en vanaf die Kampus vir teikengehore aan te bied;
  • openbare tafelgesprekke te reël en te fasiliteer met genooide kundiges waar nuwe perspektiewe ontgin kan word oor aktuele onderwerpe;
  •  ‘n ingesteldheid by die jeug en volwassenes aan te moedig en te ondersteun wat bevorderlik is vir die nastreef van uitnemendheid.
 • Om die Stigting te laat akkrediteer as ‘n onafhanklike navorsingsentrum en ‘n tydskrif vir die publikasie van gekeurde wetenskaplike en populêr–wetenskaplike artikels te skep en te bedryf.
 • Om ‘n navorsingsfonds te skep en te bestuur wat kandidate finansieel kan bystaan met goedgekeurde navorsingsprojekte en publika­sies op die terrein van literatuur en wetenskap.
 • Om die Stigting se bedrywighede deurlopend via verskillende platforms in die digitale media bekend te stel en te bemark.

Lees die voorsitter van die Stigting, dr Niël  du Toit se standpuntstelling oor die Stigting hier.