EUGÈNE MARAIS TEMAS (HERSIEN Januarie 2015)

Die Eugène Marais Stigting is ‘n kultuursentrum wat talent ontgin, verken­nende navorsing stimuleer en skakeling op die terrein van literatuur en wetenskap fasiliteer na aanleiding van die prestasies en nalatenskap van Eugène N Marais.

’n Verskeidenheid van projekte sal rondom die volgende temas waarby Eugène Marais betrokke was, aangebied word. Kliek op die aktiewe skakels om meer oor die temas te lees. Die skakels word voordurend bygewerk. Stuur gerus vir ons skakels wat betrekking het op relevante temas na info@eugene-marais.org.za 

PRETORIA

 1. Agtergrond: Pretoria geskiedenis (om en by) 1870 tot 1940
 2. ENM familie en kennisse in Pretoria – regspraktisyns, joernaliste, politici en kulturele figure (Hennie Marais, Jimmy Roos, Melt Marais, Tielman Roos, M.E.R., Mabel Malherbe, Ewald Esselen, Gustav en Hannie Preller, FW Engelenburg, die Findlay en Niemeyer families, C. L. Leipoldt ens.)

DIE BOLAND

 1. Oude Nektar, Stellenbosch
 2. ENM in die Paarl

JOERNALISTIEK

 1. Die Transvaal Advertiser
 2. Posisie van De Volksstem en die De Pers/The Press
 3. Land en Volk
 4. (the) Star – Johannesburg vs Pretoria koerantwese
 5. Die aanwending van Afrikaans in Land en Volk
 6. ENM en persvryheid

LONDEN

 1. Regs- en mediese studies
 2. Londen se invloed op ENM (Egiptologie, hipnose, de Quincey, interaksie met primate,  wording as wêreldburger, keuse van Ex Libris ens.)

JAMESON INVAL

 1. ENM se bydrae in Pretoria (asook tydens Komitee van Ondersoek, London)

ANGLO-BOEREOORLOG

 1. Brussel/dr. Schultz
 2. Mosambiek
 3. ABO invloed op ENM (gedigte en prosa)
 4. ENM en Lord Alfred Milner

ENM AS TAALSTRYDER

 1. Afrikaans onder Engelse bewind
 2. Voorstaander van Afrikaans
 3. Verhouding met Gustav Preller

TERMIETE

 1. Huisgenoot artikels
 2. Temas en of uittreksels/hoofstuk(ke) vanuit Die Siel van die Mier/The Soul of te Ant
 3. Vertalingsproses na Engels en ander tale (Italiaans, Duits ens.)
 4. van Reybrouck –De Plaag (2003) en Die Siel van die Mier (2004)
 5. Plagiaat/Maeterlinck/Marais jnr
 6. Aansluiting by werk van latere entomoloë

PRIMATE

 1. Burgers van die Berge as vertrekpunt vir Die Siel van die Aap
 2. Temas en of uittreksels/hoofstuk(ke) vanuit Die Siel van die Aap (5 hoostukke soos dit verskyn in ‘n Paradys van Weleer) of die 10 hoofstukke in My Friends the Baboons en later in The Soul of the Ape (11 hoofstukke)
 3. Vertalingsproses na Engels en ander tale
 4. Aansluiting by werk van latere primatoloë

DROOGTE

 1. ENM se artikel Notes on some Effects of Extreme Drought in Waterberg as vertrekpunt kan aangevul word met o.a.
 2. Die Termiete se watervoorraad; How the White Ants battled against Drought
 3. Waar die Wêreld Verkeerd Om Wentel
 4. Die Verwoestingsgang van Droogte
 5. Kan die Voëls vir Ons Droogte Voorspel
 6. Ondergang van die Tweede Wêreld

SLANGE

 1. Johan Marais – Marais en Slange
 2. Slanggif: Tipes/Teengif

BROODBOOM

 1. Agtergrond omtrent Encephelartos Eugene-maraisii

EVOLUSIE

 1. ENM vis à vis Charles Darwin en Ernst Häckel
 2. ENM se sienings:
 1. ´Gedetermineerde erflike doelbeweging´
 2. ´Instink – Die dieresiel´
 3. ´Diere en die vermoë om te leer´
 4. ´Hesperiese neerslagtigheid´

DIE BONATUURLIKE

 1. Hipnose
 1. Oorsprong in die natuur
 2. Jagtegnieke van diere
 3. Suggestie

b. Telepatie; telekinese; levitasie; clairvoyance; goëlkuns, spoke

VERSLAWING (as wêreldwye verskynsel deur die eeue)

 1. ENM se sienings oor ‘euforiese vergiftiging’ (Nikotien, Alkohol, Opium, Morfien)
 2. Koppeling aan selfdood (as wêreldwye verskynsel deur die eeue)

ENM EN DIE INHEEMSE BEVOLKING (onder andere)

 1. Boesmans – Boesmanklippe en Geheim van die Boesmanklippe
 2. Herero´s – Die Woestynvlug van die Herero´s
 3. Die Pedi´s – Modjadji
 4. Die Sotho´s – Morena di Metsi, die Vors van die Waters
 5. Die Bakwena – M´vubu (Die Seekoei)
 6. Die BaVenda – The Bavenda´s Sacred Beeds
 7. Vaalpense – ‘n Klein Kerkops en sy werk
 8. Gemengde rasse – Die Lokasie
 9. Zulus, Damaras, Korannas ens.

ENM SE OMGANG MET DIE POLITIEK

 1. As joernalis
 2. Paul Krüger/Piet Joubert/Jan Smuts

SLYPSKOLE en Ander projekte: Marais/Musiek

 1. Rosa Nepgen, Marais Liedere (1945)
 2. Arnold van Wyk, Van liefde en verlatenheid (1956)
 3. Hubert du Plessis, Die dans van die Reën (1956)
 4. Hendrik Hofmeyer:
 1. Twee Gedigte van Eugène Marais, high voice, piano (1978–85)
 2. Nag (1981–83)
 3. Die Dans van die Reën (1985)
 4. iii. Sinfonia africana (2003)
 5. Die Dans van die Reën, mixed choir (2004)
 6. Winternag, mixed choir (2005)
 7. Mabalêl – Fantasia on the poem by Eugène Marais (2010)

e. Stefans Grové:

     Sewe Boesman-liedere Die Woestynlewerkie (1990)

f. Marimba

     Uit die Bloute 11 Marais gedigte (1996)

g. Laurinda Hofmeyer, Die dans van die Reën (2008)

h. Eva Mouw, Winternag (2012)

i. Verder, Laurika Rauch (Skoppensboer), Piet Botha (Winternag), Martin Watt     (5 Liedere), Anton Goosen (Die Siel van Eugène Marais)

SLYPSKOLE en ander projekte: Marais/Digkuns

SLYPSKOLE en ander projekte: Marais/Prosa

SLYPSKOLE en ander projekte: Marais/Drama

SLYPSKOLE en ander projekte: Marais/Film

ROL AS VREDEREGTER IN DIE WATERBERG

KENNER VAN MYNBOU EN EDELMETALE –Goud en silwer

ENM AS REGSADVISEUR- Pretoria en Johannesburg

ENM AS KINDERVRIEND


Laat 'n boodskap