150 Jaar van Eugène Marais

AFRIKAANS SAL VOORTLEEF!

Gee nou een proaktiewe tree

Die sistematiese verdwyning van Afrikaans en die reaksie van belanghebbendes daarop, is ‘n algemene verskynsel op die kulturele speelveld. Heel tereg, want as die taal nie gebruik word nie is daar ‘n gevoelige verlies van terminologie wat die taal verarm. Die reaktiewe pogings het eie meriete, maar daar bestaan ook die meriete van ‘n beskeie, maar beduidende proaktiewe poging wat aandag verdien.

Die Eugène Marais Stigting NPC, het in die Paarl tot stand gekom op die terrein van die Paarl First Class Public School in Lawaaimaakstraat (Nou Rozenfontein Row), waar Eugène Nielen Marais in 1887 gematrikuleer het.

Dit was in die historiese hart van die Paarl. Dit is vandag steeds so en gelukkig is die terrein boonop nog in ‘n goedbewaarde toestand. Dis die enigste geboue wat in Suid-Afrika behoue gebly het, waar iets gedoen kan word om hierdie merkwaardige Suid-Afrikaner se uitmuntende, multi-dissiplinêre bydraes te erken en aan te wend as Die Eugène Marais Sentrum vir Innoveer en Leer.

Die Eugène Marais Sentrum vir Innoveer en Leer is ‘n private, onderwysgerigte instelling vir voortdurende leer met die doel om ruimte te skep vir innovering.

Innovering word gesien as die verkenning en skepping van nuwe idees in ‘n bepaalde belangstellingsveld en om deur verbeelding en doelgerigte toewyding die nuwe idees bruikbaar te maak (mensgerigte innovering).

Ons het Eugène N. Marais se outentieke bydraes tematies in 41 temas georden. Dan vertolk ons sy werk as dié van ‘n vrye denker wat die gawe besit om innoverend te dink en aan hierdie multi-dissiplinêre temas praktiese gestalte te gee.

Die 41 temas open die indrukwekkende aard van sy bydraes. Kyk mens na die vlak waarop hy gepresteer het en die hipoteses wat hy geformuleer het, maak dit van hom ‘n hoogs uitsonderlike Suid-Afrikaner wat vandag steeds internasionale erkenning geniet.

Ons taak is om die temas te hervertolk en in ’n openbare forum aan te bied om ruimte vir innovering te skep deur die Sentrum as fasiliteringsentrum te gebruik.

Binne die raamwerke van hervertolking en kommunikasie moet die Eugène Marais Stigting NPC doelgerig, doeltreffend en met integriteit funksioneer. Hervertolking veronderstel kontinuïteit met die verlede, maar dan in ’n openheid na die toekoms. Dit impliseer trou aan die oorspronklike, maar juis daarom ook innoverende kommunikasie wat met skeppende verbeeldingskrag tot omvorming en hervorming in staat stel. As ons na Marais as joernalis kyk en aktuele sake as ‘n addisionele tema byvoeg, verkry die Stigting ‘n betenisvolle Missie.

Visie

Ruimte vir innovering.

Missie

Die Eugène Marais Stigting dra skeppend by tot die kulturele landskap deur navorsing te stimuleer en skakeling te fasiliteer op die terreine van literatuur, wetenskap en aktuele aangeleenthede binne die driehoekmodel Paarl, Waterberg, Pretoria, in voortsetting van die uitnemende, innoverende prestasies en nalatenskap van Eugène N Marais.

Sedert sy registrasie in 2012, het die Eugène Marais Stigting verskeie programme rondom die Temas in die Paarl en Pretoria aangebied en daardeur die meriete van die Temas vir programdoeleindes bevestig.

Belanghebbendes in die Waterberg en Pretoria steun die gedagte om die Lawaaimaakstraat terrein te bekom en funksioneel in te rig as die Eugène Marais Sentrum vir Innoveer en Leer.

Gedurende 2021 vier ons die 150-jarige herdenking van Eugène N Marais se geboorte (1871 – 1936).

Ons het verskeie instansies versoek om hulle eie gedenkprogramme te loods. RSG het reeds ‘n program, en Maroelamedia ‘n nuusartikel aangebied.

Herman van Niekerk het die voorstel van die 150 jarige herdenking gemaak. In gesprek met die Eugène Marais Stigting is daar in 2020 besluit om vir die herdenking twee inisiatiewe te loods.

  • Herman het in Des 2020 die 5de hersiene druk van sy boek: Eugène Nielen Marais: Nuwe Feite en Nuwe Insigte, laat verskyn met ‘n vertaling in Engels ook beskikbaar.
  • Die E M Stigting loods ‘n veldtog: “Red die Skooltjie”, waar ons mik om die Lawaaimaakstraat terrein te bekom en funksioneel aan te wend in diens van die Visie.

Ons moet nou poog om ons Paarl adres te vestig as die Eugène Marais Sentrum vir Innoveer en Leer waarop en waarvandaan programme na ons driehoekvennote in Pretoria en Waterberg aangebied kan word. (Hedendaagse tegnologie bied ook wyer aanwending.)

Eugène N Marais was bekend daarvoor dat hy sy epogmakende temas in Afrikaans geskryf het.

Vir die Eugène Marais Sentum vir Innoveer en Leer in die Paarl, is daar twee besondere doelwitte wat verband hou met die gebruik van Afrikaans op hoёr denkvlakke.

  1. Maak Die Eugène Marais Sentum vir Innoveer en Leer dié plek vir DiepDink (Think Tank) in Afrikaans oor aktuele sake in ‘n multi-dissiplinêre formaat. Ontwikkel so nuwe perspektiewe rondom komplekse onderwerpe.
  2. Beskou die gaping tussen wat akademici en wat die publiek oor ‘n bepaalde onderwerp weet. As akademici hulle kennis wil aanbied vir teikengroepe van die publiek, kom doen dit dan in Afrikaans by die Eugène Marais Sentrum vir Innoveer en Leer.

Loodsprojekte oor bogenoemde is bevredigend afgehandel met individue en institusionele belanghebbendes. Met die nodige finansiёle ondersteuning kan dit praktyk word.

Gee nou een proaktiewe tree … 

 
Mail
About