Wie is ons?

DIE EUGÈNE MARAIS STIGTING: IN 'N NEUTEDOP

Die Eugène Marais Stigting is 'n geregistreerde maatskappy sonder winsoogmerke.

Visie
'
n Ruimte vir innovering.

Missie
Die Eugène Marais Stigting dra skeppend by tot die kulturele landskap deur navorsing te stimuleer en skakeling te fasiliteer op die terrein van literatuur, wetenskap en aktuele aangeleenthede in voortsetting van die uitnemende, innoverende prestasies en nalatenskap van Eugène Marais.

ONS DOELSTELLINGS

1. Die entiteit:

Om vir die nie-winsgewende maatskappy Eugène Marais Stigting, fondse in te samel, sonder risiko te belê en volhoubaar te bestuur in diens van die missie.

Maatskappy besonderhede:

  • Maatskappy #2012/096695/08
  • Dept. van Maatskaplike Ontwikkeling nommer: NPO 153390. 
  • Artikel 18A Inkomstebelastingsertifikaat nommer: PBO 93005192

2. Om die Stigting te laat akkrediteer as ‘n onafhanklike navorsingsentrum en ‘n tydskrif vir die publikasie van gekeurde aktuele, lekker-lees en populêr–wetenskaplike artikels te skep en te bedryf.

3. Om ‘n navorsingsfonds te skep en te bestuur wat kandidate finansieël kan bystaan met goedgekeurde navorsingsprojekte en publikasies op die terrein van literatuur, wetenskap en aktuele sake.

4. Om die Stigting se bedrywighede deurlopend via verskillende platforms in die digitale media bekend te stel en te bemark. 

 
Mail
About